Tin tức, thời sự, đời sống

 02.02.2021 12:51(VNTB) – “Bây giờ tôi không được khỏe lắm, tuổi cũng đã cao, cũng xin nghỉ rồi, thế nhưng Đại hội bầu phải làm, Đảng viên thì phải chấp hành”. (Nguyễn Phú Trọng)Nguyễn Nam (ghi)Dân chúng nói gì về lời lẽ trần tình của ông Nguyễn Phú Trọng?1. “Thành công nhất của Đại hội là Tổng Bí thư tái...

1161718