Tết Việt Nam, Văn hóa, Việt Nam

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam: Thiệp chúc Tết Tân Sửu

0 Comments

Tân Niên Tân Sửu Kính Chúc Đồng Bào Trong và Ngoài Nước An Khang Thịnh Vượng,    Đất Nước sớm hết họa Cộng Sản.

Đồng Chủ Tịch
– HT Thích Không Tánh: Phật Giáo
– LM Nguyễn Văn Lý: Công Giáo
– CTS Hứa Phi: Cao Đài Chơn Truyền
– Ông Lê Văn Sóc: Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Tùy
– Ms Nguyễn Hoàng Hoa: Tin Lành

TTK: Ông Lê Quang Hiển
Văn Phòng Liên Lạc Hải Ngoại: BS Đỗ Văn Hội

Written By

thoisu 02