Tết Việt Nam, Thời sự, Văn Học, Việt Nam

Thơ Tết Tân Sửu – Nhất Hùng

0 Comments

Tết Bên Này Nhớ Tết Bên Kia

Lại thêm một cái Tết ly hương

Bao kỷ niệm sao cứ vấn vương

Nhớ láng giềng thân thương lối xóm

Nhớ bè bạn quậy phá chung trường

Nhớ Sài Gòn thuộc từng con phố

Nhớ Chợ lớn quen mỗi góc đường

Cảnh cũ đâu còn đâu đã mất

Người xưa ai ở ai tha phương

Nhất Hùng

Written By

thoisu 02