Ca dao, tục ngữ và lịch sử Việt – Phương Nghi

14/6/2019 Ca dao, tục ngữ là tiếng nói của dân gian Việt, trải qua nhiều thời đại, từ thời xưa và đến cả thời nay. Ca dao, tục ngữ phản ảnh tâm tư, tình cảm của người dân trong sinh hoạt hằng ngày, không chỉ ở nơi đồng nội mà còn ở thành thị, kinh … Continue reading Ca dao, tục ngữ và lịch sử Việt – Phương Nghi