Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ ngày 8/11/2022 (cập nhật lúc 2:30 PM EST ngày 10/11/2022)

Theo Google News, AP Thượng viện: Tổng cộng có 100 Thượng Nghị Sĩ. (Mỗi tiểu bang có 2 thượng nghị sĩ. Đảng nào có trên 50 TNS sẽ kiểm soát TV. Nếu 50-50, đảng của phó tổng thống sẽ kiểm soát Thượng viện) Hạ viện (tổng cộng có 435 Dân biểu, đảng nào có 218 … Continue reading Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ ngày 8/11/2022 (cập nhật lúc 2:30 PM EST ngày 10/11/2022)