Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ ngày 8/11/2022 (cập nhật lúc 2:30 PM EST ngày 10/11/2022)

Theo Google News, AP Thượng viện: Tổng cộng có 100 Thượng Nghị … Continue reading Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ ngày 8/11/2022 (cập nhật lúc 2:30 PM EST ngày 10/11/2022)