Bầu cử tại Hoa Kỳ, Đời sống, Hoa Kỳ, Thế giới, Tin Tức

Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ ngày 8/11/2022 (cập nhật lúc 2:30 PM EST ngày 10/11/2022)

0 Comments

Theo Google News, AP

Thượng viện: Tổng cộng có 100 Thượng Nghị Sĩ.

(Mỗi tiểu bang có 2 thượng nghị sĩ. Đảng nào có trên 50 TNS sẽ kiểm soát TV. Nếu 50-50, đảng của phó tổng thống sẽ kiểm soát Thượng viện)

 • Cộng hòa : 48 ghế – 1 ở Alaska chắc chắn về phía CH. 1 ghế đang chờ ở Neveda. (Theo NYT: CH có 49 ghế do 1 ghế ở Alaska cả hai đều vào vòng 2 là của CH)
 • Dân chủ: 46 ghế (hiện đang chờ thêm ở Arizona, Georgia). Georgia chờ vòng 2 ngang ngửa. Nếu đảng nào thắng ở Georgia, đảng đó sẽ kiểm soát Thượng viện.
 • Độc lập: 2 ghế (thường đi theo DC)
 • Chi chú: Cuộc bầu cử vòng hai tại Georgia giữa 2 ứng cử viên CH và DC sẽ quyết định ai nắm giữ Thượng viện, vì tại Georgian nếu không đủ 50 % phải bầu vòng 2 (chỉ có tiểu bang này mới áp dụng cách thức đó)

Hạ viện

(tổng cộng có 435 Dân biểu, đảng nào có 218 DB trở lên sẽ kiểm soát viện này)

 • Cộng Hòa: 209, còn thiếu 9 ghế để kiểm soát hạ viện, CH hiện có 14 vị trí thuận lợi để có thể thắng thêm dân biểu. (Theo New York Times)
 • Dân Chủ: 186, còn cần 32 ghế nửa để kiểm soát hạ viện.
 • Hiện có 15 nơi đang ngang ngửa.
 • Một số nơi chưa có kết quả. Nhưng các cuộc theo dõi cho biết Cộng Hòa sẽ nắm Hạ Viện với số ghế thắng sát sao có thể là (220/215). Chỉ cần 218 ghế là kiểm soát Hạ viện. HDP.

Thống đốc Tiểu bang

Tổng cộng có 50 tiểu bang, tức 50 thống đốc.

 • Cộng Hòa: 24 (mất 2 vào tay DC)
 • Dân Chủ: 22
 • Một số nơi chưa có kết quả chính thức

HDP theo Google news, AP

Written By

thoisu 02