Đất làm nhà mặt hồ tại Orlando, Florida

Share this post on:

Hơn 3 acres, mặt hồ, đã phân lô 5 nhà, trước cửa trường học, YMCA, trung tâm thành phố

350,000$

Có thể owner financing, điều kiện dễ dàng

Có tiềm năng kinh tế (đầu tư) cao