Đời sống

Đất làm nhà mặt hồ tại Orlando, Florida

0 Comments

Hơn 3 acres, mặt hồ, đã phân lô 5 nhà, trước cửa trường học, YMCA, trung tâm thành phố

350,000$

Có thể owner financing, điều kiện dễ dàng

Có tiềm năng kinh tế (đầu tư) cao

Written By

thoisu 02

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*