18 khoa học gia yêu cầu Điều tra nguồn gốc của COVID-19

Share this post on:

Tập san Science  14 May 2021:
Vol. 372, Issue 6543, pp. 694
DOI: 10.1126/science.abj0016

(HD Press lược dịch)

THƯ NGỎ

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chương trình Giám sát các bệnh mới phát đã thông báo cho toàn thế giới biết về một bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc (1). Kể từ đó, các nhà khoa học đã đạt được những tiến bộ vượt bậc để tìm ra nguyên nhân gây bệnh, hội chứng hô hấp cấp tính coronavirus 2 (SARS-CoV-2), sự lan truyền, sinh bệnh học và cách làm giảm tác hại của nó bằng vắc-xin, điều trị và sự can thiệp bằng phương pháp phi dược phẩm. Tuy nhiên, vẫn cần điều tra thêm để xác định nguồn gốc của đại dịch. Cả hai giả thuyết về sự phát tán của virus, một do ngẫu nhiên từ phòng thí nghiệm và một do lan truyền từ động vật vẫn còn khả thi (nghi vấn). Sự hiểu biết về COVID-19 xuất hiện như thế nào là rất quan trọng để cung cấp thông tin cho các nhà chức trách toàn cầu nhằm ngăn chận nguy cơ bùng phát đại dịch trong tương lai.

Vào tháng 5 năm 2020, Đại Hội Đồng Y Tế Thế Giới đã yêu cầu Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp chặt chẽ với các đối tác để xác định nguồn gốc của SARS-CoV-2 (2). Vào tháng 11, Tài Liệu Tham Chiếu Nghiên Cứu Chung giữa Trung Quốc và WHO đã được công bố (3). Thông tin, dữ liệu và các mẫu bệnh trong giai đoạn đầu cuộc nghiên cứu đã được một nửa của nhóm do người Trung Quốc thu thập và tóm tắt; phần còn lại của nhóm đã tạo ra sự phân tích này. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nào hỗ trợ việc lan tràn tự nhiên hoặc do tai nạn trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã đánh giá sự lây lan từ động vật sang vật chủ trung gian là “rất có thể xảy ra” và việc lây lan từ phòng thí nghiệm là “cực kỳ khó xảy ra” [( 4), tr. 9]. Hơn nữa, hai giả thuyết đã không được xem xét một cách cân bằng. Chỉ có 4 trong số 313 trang của báo cáo và các phụ lục đề cập đến khả năng tai nạn trong phòng thí nghiệm (4). Đáng chú ý, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus nhận xét rằng việc xem xét bằng chứng về một tai nạn trong phòng thí nghiệm là không đủ và đề nghị cung cấp thêm các nguồn khác để đánh giá đầy đủ hơn về khả năng này có thể xảy ra (5).

Với tư cách là các nhà khoa học với chuyên môn liên quan, chúng tôi đồng ý với Tổng giám đốc WHO (5), Hoa Kỳ và 13 quốc gia khác (6), và Liên minh Châu Âu (7) rằng sự làm sáng tỏ hơn về nguồn gốc của đại dịch này là cần thiết và có thể đạt được. Chúng ta phải nghiên cứu các giả thuyết về sự lan truyền trong tự nhiên và trong phòng thí nghiệm một cách nghiêm túc cho đến khi chúng ta có đầy đủ mọi dữ kiện. Một cuộc điều tra thích hợp cần phải minh bạch, khách quan, dựa trên các dữ kiện (data), kể cả sự chuyên nghiệp sâu rộng, chịu sự giám sát độc lập và được quản lý một cách có trách nhiệm để giảm thiểu các tác động xung đột lợi ích. Các cơ quan y tế công cộng và các phòng thí nghiệm nghiên cứu cũng cần công khai hồ sơ của họ cho công chúng. Các nhà điều tra nên ghi lại tính xác thực và nguồn gốc của các dữ liệu mà từ đó các phân tích được tiến hành và đưa ra kết luận, các phân tích có thể được thiết lập bởi các chuyên gia độc lập.

Cuối cùng, trong thời điểm tâm lý chống người châu Á đáng tiếc xảy ra ở một số quốc gia, chúng tôi lưu ý rằng khi bắt đầu đại dịch, chính các bác sĩ, nhà khoa học, nhà báo và người dân Trung Quốc đã chia sẻ với thế giới những thông tin quan trọng về sự lây lan của virus – với chi phí cá nhân lớn ( 8 , 9 ). Chúng ta nên thể hiện quyết tâm tương tự trong việc tạo ra một bản tường trình dựa trên khoa học đầy đam mê và khó khăn nhưng rất quan trọng này.

Jesse D. Bloom 2, Yujia Alina Chan 3, Ralph S. Baric 4, Pamela J. Bjorkman 5, Sarah Cobey 6, Benjamin E. Deverman 3 , David N. Fisman 7, Ravindra Gupta 8, Akiko Iwasaki 2, Marc Lipsitch 10, Ruslan Medzhitov 2, Richard A. Neher 11, Rasmus Nielsen 12, Nick Patterson 13, Tim Stearns 14, Erik van Nimwegen 11, Michael Worobey 15, David A. Relman 16 17*

http://www.sciencemag.org/about/science-licenses-journal-article-reuse

Đây là một bài báo được phổ biến theo các điều khoản mặc định của Tạp chí Khoa học .

Tài liệu tham khảo và ghi chú

 1.  “Viêm phổi chưa được chẩn đoán — Trung Quốc (Hồ Bắc): Yêu cầu cung cấp thông tin,” bài đăng của ProMED ( 2019 ); https://promedmail.org/promed-post/?id=6864153 .

Google Scholar

 1.  Nghị quyết 73.1 của Đại hội đồng Y tế Thế giới: Ứng phó COVID-19 ( 2020 ); https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf .

Google Scholar

 1.  WHO , “Nghiên cứu toàn cầu do WHO triệu tập về nguồn gốc của SARS-CoV-2” ( 2020 ); www.who.int/publications/m/item/who-convened-global-study-of-the-origins-of-sars-cov-2 .

Google Scholar

 1.  WHO , “Nghiên cứu toàn cầu do WHO triệu tập về nguồn gốc của SARS-CoV-2: Phần Trung Quốc” ( 2021 ); www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part .

Google Scholar

 1.  WHO , “Phát biểu của Tổng giám đốc WHO tại Hội nghị tóm tắt quốc gia thành viên về báo cáo của nhóm quốc tế nghiên cứu nguồn gốc của SARS-CoV-2” ( 2021 ); www.who.int/director-general/spearies/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-member-state-briefing-on-the-report-of-the-international-team-studying- the-origin-of-sars-cov-2 .

Google Scholar

 1.  Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ , “Tuyên bố chung về nghiên cứu nguồn gốc COVID-19 do WHO triệu tập” ( 2021 ); www.state.gov/joint-statement-on-the-who-convened-covid-19-origins-study/ .

Google Scholar

 1.  Phái đoàn của Liên minh châu Âu tới LHQ và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva “Tuyên bố của EU về nghiên cứu nguồn gốc COVID-19 do WHO chủ trì” ( 2021 ); https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/95960/eu-statement-who-led-covid-19-origins-study_en .

Google Scholar

  1. J. Hollingsworth ,
  2.  Y. Xiong

, “Những người kể sự thật: Trung Quốc đã tạo ra một câu chuyện về đại dịch. Những người này đã tiết lộ những chi tiết mà Bắc Kinh đã bỏ qua, ” CNN ( 2021 ).

Google Scholar

  1. A. Màu xanh lá cây ,
  2.  L. Wenliang

, Lancet 395 , 682 ( năm 2020 ).