Quảng cáo

GHI CHÚ: Chúng tôi đang trong thời kỳ hoàn chỉnh website nên tạm thời nhận quảng cáo như sau:

NHỮNG QUY ƯỚC VỀ ĐĂNG QUẢNG CÁO: Cho chúng tôi hình ảnh chụp quảng cáo, chi tiết quảng cáo, và link vào trang quảng cáo của quý vị (nếu có)

GIÁ CẢ:

  • 50 Mỹ kim/mỗi tháng trong 6 tháng (thêm 1 tháng free)
  • 40 Mỹ kim/mỗi tháng trong 1 năm (thêm 2 tháng free)

LIÊN LẠC ĐĂNG QUẢNG CÁO: Thudorealty@gmail.com

Hoặc điền vào trang NHẮN TIN