Việt Nam: Gần 5.000 ca Covid trong đợt dịch mới, 120 triệu liều vac-xin sẽ được nhập