Giáo sư Trung Cộng tuyên bố lật đổ lý thuyết của Einstein bằng chủ nghĩa duy vật