TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

Share this post on:

(Cảm tác theo giáo lý đạo Phật)


TỪ :

Hiến tặng tha nhân lợị ích nhiều

Tình thương giúp đỡ quí bao nhiêu.

Vị tha bố thí nơi trần thế

Chân thật tình người thật đáng yêu.

*

Đem nguồn vui đến với nhiều người 

Hạnh phúc đôi bên cũng tuyệt vời!

Cõi tạm nên ban vui cứu khổ

Thân tâm an lạc sống yêu đời.

BI:

Thông cảm hiểu nhau vơi bớt sầu

Sẻ chia đau khổ bớt buồn đau.

Tâm thành an ủi yêu thương giúp

Mở rộng lòng nhân cứu nạn nhau.

*

Sống trong biển khổ cõi trần gian

Mở rộng vòng tay kẻ bất an.

Nghiệp thiện nhân lành hưởng quả tốt!

Thân tâm thanh tịnh cảnh thanh nhàn.

HỈ:

Chân tình hoan hỉ thỏa lòng mong

Giữ mãi nụ cười ánh nắng hồng.

Thoải mái tâm hồn tươi trẻ mãi!

Xoá tan buồn khổ cảnh đêm đông.

*

Yêu thương thông cảm nụ cười tươi

Hạnh phúc chung vui với mọi người.

An ủi sẻ chia bao cảnh khổ!

Bao dung thấu hiểu sống trên đời.

XẢ:

Không chấp chuyện gì ở thế gian

Thân tâm thanh tịnh chốn bình an.

Vô thường cuộc sống nên buông bỏ

Tham ái cõi trần lắm oán than!

*

Từ giả trần gian chỉ một mình

Tấm thân giả tạm cũng tiêu sình!

Chỉ còn nghiệp báo sanh thân khác

Nhân quả theo nhau bóng với hình

Minh Lương Trương Minh Sung

Cali. ngày 17 / 05 / 2012