17 tháng 8 năm 2022Chương trình nghiên cứu | Kinh tế chính trị quốc tếBill HaytonTiêu điểmViệt Nam đang phục hồi tốt sau đại dịch COVID. Tăng trưởng kinh tế trong quý đầu năm 2022 đạt 5,03%, được xem là tốt theo tiêu chuẩn toàn cầu; và sản xuất công nghiệp trong tháng 5 tăng 10,4% so với cùng tháng năm ngoái....

12316