LHQ ra nghị quyết đòi Nga rút quân, CS Việt Nam lại bỏ phiếu trắng! * Đại sứ Ukraine: ‘Chúng tôi muốn Việt Nam đứng về phía chính nghĩa, công lý’