Bài viết từ Thứ Sáu, tháng 11 29, 2019Cụm Tình Báo A.22 Trong Dinh Độc Lập.1-ĐỊNH NGHĨA:Tình báo, gián điệp là người hoạt động bí mật của phe địch để dọ thám lấy tin tức về tình hình quân sự, chính trị, kinh tế hoặc tác động, phá hoại.2- GIÁN ĐIỆP TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAMTrong chiến tranh, ở...