Những phần lịch sử bị lãng quên của Phật giáo Việt Nam.

29/8/2021

https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/08/image1.jpg

Đoàn Phật giáo diễn hành trong lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5 năm 1985 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tim Page/ CORBIS.