(What are the impacts of dams on the Mekong river?)

Tyler Roney The Third Pole

Sông Mekong bắt nguồn ở Trung Hoa và chảy qua các quốc gia Hạ Lưu vực Mekong Myanmar, Thái Lan, Lào, Cambodia và Việt Nam, nơi nó đổ ra Biển Đông. [Ảnh: Arati Kumar-Rao]

Sông Mekong nuôi dưỡng rừng rậm, tưới hoa màu cho hàng chục triệu người, và hỗ trợ hồ Tonle Sap – có thủy sản nội địa phong phú nhất trên hành tinh.