03/6/2021

Tác giả: Trần Cương (Trung Quốc)

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Nguyễn Hải Hoành lược dịch bài gốc tiếng Hoa của Trần Cường, phóng viên thường trú tại Mỹ của báo Thanh niên Trung Quốc,

美国的青年组织如何培养青少年参政议政能力, 陈强 (2007-11-21).

Nước Mỹ có rất ít các tổ chức thanh niên mang tính chính trị, nhưng lại có vô số những đoàn thể thanh niên phục vụ xã hội mang tính tôn giáo. Ví dụ Hội Thanh niên Kitô giáo (Young Men’s Christian Association, YMCA) là một đoàn thể có ảnh hưởng lớn ở Mỹ.[1]