Tác dụng của tỏi (allium sativum) đối với khả năng miễn dịch chống COVID-19