Trái: ảnh từ Wiki Commons, Phải: ảnh từ Reuters

Hôm thứ Bảy (30/1), nhà bình luận thể thao Phil Mushnick của tờ New York Post cảnh báo rằng, cái gọi là đúng đắn chính trị liên quan đến giới tính trong thể dục thể thao có thể đặt dấu chấm hết cho thể thao nữ. Ông tin rằng sự tham gia của các vận động viên LGTBQ tự nhận mình là phụ nữ trong các cuộc thi dành cho nữ giới là một sự bất công rất lớn đối với các nữ vận động viên.

1141516