Tháng Sáu, Thế giới Tự do không quên tội ác cực kỳ tàn bạo củaTrung Cộng,  tàn sát hàng trăm ngàn sinh viên học sinh, tại quảng trường Thiên An Môn     Thiên An Môn 1989          天  安  門Bài Thơ Máu Lửa / Thơ Trần Quốc Bảo      Bài thơ Tuyên dương        Nữ Thần Dân Chủ     và “nụ hôn cảm thương”    Trao sinh viên...