22780187_1989349171091820_6413230877992929621_n.jpg

Sự Ra Đi Của Cựu Tư Lịnh Quân Chủng KQ, Cựu Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh, Đã Dâng Lên Niềm Tự Hào, Cho Những Sĩ Quan Đã Tốt Nghiệp Trường Bộ Binh Nam Định! (Thủ Đức)