Cờ Khởi Nghĩa của VNQDĐTrích trong “Lịch sử Việt Nam Quốc Dân Đảng” của Hoàng Văn ĐàoLời nói đầu: Cách đây đúng 91  năm, một cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đã được Việt Quốc Dân Đảng thực hiện vào ngày 10-2-1930.Xin mời quý vị theo dõi diễn biến cuộc khởi nghĩa này qua tác phẩm Việt Nam...

112131415