Một nhóm 49 người Việt Nam đang tìm cách vượt biển đến Anh Quốc đã được cứu vớt trên một chiếc thuyển trên eo biển Manche giữa Anh Quốc và Pháp đã được đưa trở lại bờ sau khi gặp nạnNhững người di cư tìm cách băng qua Kênh Anh (English Channel) từ Pháp đến Anh. AFP 49 người Việt Nam...