Cựu Giám đốc CIA: Afghanistan sụp đổ là hình ảnh ‘Vịnh con heo’ của Biden, ‘Sự tín nhiệm của Hoa Kỳ’ hiện đang là vấn đề’