Hai thập niên chống khủng bố: 1 triệu người chết, tốn 8 nghìn tỷ MK và thất bại mới