Làng Dương Nội: Bộ ảnh “Chúng tôi vẫn ở đây” về làng Dương Nội