Liên Minh Âu Châu (EU) lên tiếng về sự căng thẳng tại Biển Đông