Lời trần tình về sự gián đoạn của trang mạng toàn cầu của chúng tôi

Share this post on:

Kính thưa quý độc giả,

Chúng tôi chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả vì sự gián đoạn của trang mạng của chúng tôi. Lý do: Kẻ địch đã xâm nhập các mạng lưới thông tin của chúng tôi, cài mã độc khiến cho công ty cung cấp dịch tạm thời ngưng không cho chúng tôi tiếp tục để tẩy sạch những mã độc.

Nay mọi việc đã tạm yên, chúng tôi bắt đầu vận hành trở lại.

Tuy nhiên, nếu có gì trở ngại, chúng tôi buộc phải tuân thủ quy tắc của các công ty cung cấp dịch vụ nhưng hy vọng sẽ không còn vấn đề xảy ra.

Một lần nữa, thành thật cáo lỗi cùng các độc giả thân mến.

Ban điều hành trang mạng Thời Sự & Đời Sống.