Một Chiến lược Phòng thủ Sinh học hiệu quả mới giúp Việt Nam chống được đại dịch! Đó không phải giãn cách xã hội (The Diplomat)