New York Times: Ukraine mở mặt trận phía Nam; Thanh tra LHQ tới nhà máy hạt nhân