Ngành thông tin Hoa Kỳ được xếp hạng thấp (44) trong cuộc khảo sát niềm tin truyền thông toàn cầu – CSVN đứng áp chót (175), Trung Cộng 177 về tự do báo chí