Những nghịch lý nhân quyền cần được xóa bỏ – BS Đỗ Văn Hội