Sập chung cư tại Surfside Miami, Florida: 4 người chết được xác nhận, 159 người vẫn chưa được rõ, công cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn