Bầu cử tại Hoa Kỳ, Bình luận, Chính trị, Dân chủ, Đời sống, Donald Trump, Hoa Kỳ, Thời sự

Chính trị Hoa Kỳ: Trump và phiên toà của nền dân chủ Mỹ (Financial Times) – Donald Trump muốn thay thẩm phán xét xử… (RFI)

Nguồn: Gideon Rachman, “Trump and American democracy’s time of trial,” Financial Times, ngày 02/08/2023.Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng - 07/8/2023Hệ thống chính trị Mỹ sẽ chịu áp lực...