ỦY BAN VẬN ĐỘNG ĐẠO LUẬT NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 

************************************************** 

Kính thưa 

  • Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo 
  • Quý Vị Lãnh Đạo các Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể 
  • Và toàn thể quý Đồng Hương, 

Kính thưa quý vị, 

Đã 46 năm qua sau ngày 30-4-1975, đảng CSVN áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, mọi quyền  căn bản của người dân hoàn toàn bị tước đoạt, xã hội đầy bất công, nhân quyền bị chà đạp, đất  nước gặp lâm nguy.