Hình ảnh của những ngôi trường nổi tiếng nhất Sài Gòn xưa 

Phần 1: Lasan Taberd, Pétrus Ký và Lê Quý Đôn

Saigon xưa

Mời các bạn xem lại hình ảnh của 3 trong số những ngôi trường lâu đời nhất của Sài Gòn, đó là trường Lasan Taberd (nay là trường trung học chuyên Trần Đại Nghĩa), trường Chasseloup Laubat, nay là trường THPT Lê Quý Đôn, và trường Petrus Ký (nay là trường trung học chuyên Lê Hồng Phong).