CHI ĐOÀN CHIẾN XA 1/14 QL VNCH*Kính tặng những CHIẾN SĨ MŨ ĐEN HÀO HÙNG thuộc Chi đoàn Chiến Xa Voi Điên/Thiết Giáp Binh/QL VNCH dưới quyền chỉ huy của Kỵ Binh Thiếu Tá HÀ MAI KHUÊ*Dakto, Tân Cảnh, Bồng Sơn…Mũ Đen Thiết Giáp can trường tiến lênLẫy lừng danh rạng tuổi tênVoi Điên chiến đấu vang rền sử Nam.Thanh niên dám nghĩ, dám làmAnh hùng ưu tú ngàn năm nhớ hoài!*Khắc tâm: gương sáng, gươm màiXem gương uy dũng anh tài mà noiNếu không muốn nhục giống nòiVùng lên chiến đấu để đòi tự do!Ý Nga, 3-10-2014*Chi đoàn Chiến Xa voi Điên 2/20 M.48 Thiết Giáp đã bắt được chiếc T54 đầu tiên của VC vào ngày 9-4-1972 tại căn cứ Phượng Hoàng, Quảng Trị.