Bình luận, Chiến tranh Việt Nam, CSVN, Đảng CSVN, Độc tài, Đời sống, Saigon, Tư do ngôn luận, Tự do tôn giáo, Văn hóa, Văn Học, Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, Xã Hội Chủ Nghĩa

Thư ngỏ của nữ ca sĩ Joan Baez gửi Nước CHXHCN Việt Nam – ngày 1/5/1979 (cách đây 42 năm)

Nữ ca sĩ Joan Baez, 1963.(Joan Baez, Một nhà hoạt động xã hội, một nữ ca sĩ nổi tiếng từng phản đối chiến tranh tại Việt Nam thập niên...