Ảnh chụp từ trên không này cho thấy một phần của Chung cư 12 tầng nhìn ra biển Champlain Towers South bị sập ở Surfside, Fla., Vào đầu ngày 24 tháng 6 năm 2021. (Amy Beth Bennett / South Florida Sun-Sentinel qua AP)

Ảnh chụp từ trên không cho thấy một phần của Chung cư Champlain Towers South 12 tầng nhìn ra biển bị sập ở Surfside, Fla., ngày 24 tháng 6 năm 2021. (Amy Beth Bennett / South Florida Sun-Sentinel qua AP)TIN TỨC HOA KỲ

JACK PHILLIPS Ngày 25 tháng 6 năm 2021 Cập nhật: ngày 25 tháng 6 năm 2021