Bình luận, Đời sống, Tham nhũng, Tin Việt Nam, Việt Nam

Chiến dịch chống tham nhũng hạ bệ chủ tịch nước Việt Nam (The Economist)

An anti-graft drive brings down Vietnam’s presidenthttps://headtopics.com/uk/an-anti-graft-drive-brings-down-vietnam-s-president-3461295427/01/2023Song ngữ Việt AnhAn anti-graft drive brings down Vietnam’s presidentBài trừ tham nhũng cũng là một nỗ lực cải cách nghiêm túcNhững người...