Theo Press-Gazette – William TurvillTwitter – 23 THÁNG 6 NĂM 2021

Phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đáng tin cậy nhất và ít được tiết lộ trong báo cáo của Viện Reuters

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, dưới 30% người Mỹ tin tưởng vào báo chí truyền thông.