Đi cùng Thánh Giá sang phía Tự Do – Kỷ Niệm 68 Năm Di Cư 

Friday, July 18, 2014 – Hiệu đính tháng 7/2022

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/191916-Di-Cu-61-400.jpg
Trang đầu nhật báo The Los Angeles Times số ra ngày 21 Tháng Bảy, 1954, với bản tin lớn nhất có tựa đề: “Armistice signed ending fighting in Indo-China, Vietnam to be split in 2 Zones.” (Hình: Hà Giang/Người Việt)