Vũ Dương | DKN

Ảnh: Shutterstock.

Mục lục bài viết

  • Xem xét và hủy bỏ “Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường”
  • Pakistan đang lâm vào khủng hoảng nợ và yêu cầu giảm nợ bị từ chối?
  • Montenegro rơi vào bẫy của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ EU
  • Sri Lanka không trả được nợ, buộc phải cho Trung Quốc thuê cảng chiến lược trong 99 năm