Á Châu, Độc tài, Đời sống, Nhân bản, Nhân Quyền, Xã Hội Chủ Nghĩa

Tin tức thế giới Thứ sáu 10 tháng 12 năm 2021

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948)LỜI MỞ ĐẦUhttps://docs.google.com/document/d/1Gcxl4yLC2qzjThsw1-hgOLH89caJziR6/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=trueXét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả...

12311