(Ba kẻ sát nhân lớn nhất của Cộng sản là: Lenin, Stalin và Mao). Hình Washington Post

(Chỉnh sửa ngày 30-7-2021)

(Lessons from a century of communism)

TMV Tóm lược bài của Ilya Somin (giáo sư luật Đại học George Mason) – Washington Post  (tháng 11 năm 2017)

Năm 2017, kỷ niệm 100 năm ngày đảng Bolshevik (tức đảng cộng sản) cướp chính quyền và thành lập chế độ cộng sản tại nước Nga và tiếp theo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là thời điểm thích hợp để mọi người tưởng nhớ lại làn sóng áp bức, bạo ngược và giết người hàng loạt mà các chế độ cộng sản đã gây ra cho nhân loại. Các nhà sử học và nhiều người khác đã ghi lại những hành động tàn bạo của cộng sản, nhưng phần lớn thế giới vẫn không hiểu rõ thảm họa này. Đây cũng là thời điểm tốt để mọi người xem xét lại những bài học quý giá mà chúng ta có thể học được từ giai đoạn lịch sử kinh hoàng này.