Thư ngỏ của nữ ca sĩ Joan Baez gửi Nước CHXHCN Việt Nam – ngày 1/5/1979 (cách đây 42 năm)