Tin Buồn – Danh Hoạ VŨ HỐI vừa ra đi ngày 19 tháng 8 năm 2022, tại Maryland, Hoa Kỳ, hưởng thọ 91 tuổi