Tin chấn động: Tulsi Gabbard rời Đảng Dân chủ, tố cáo là ‘đảng âm mưu (cabal) theo chủ nghĩa tinh hoa (thượng đẳng)’ (Fox News)