Tình hình 30 tháng 4 năm nay tại Việt Nam: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược? (theo RFA)